Levekår på kysten

Levekårene på kysten var til dels annerledes enn i innlandet. Ikke minst hadde dette noe med forholdene for fiskerne å gjøre. Mange mistet livet på havet, og det var stridt for de som ble igjen. For kvinnene var det også annerledes da de måtte være igjen å både drive gården og passe barna når mennene var ute på fiske. Dette temaet vil stort sett ta for seg de historiske aspektene ved kystens levekår.