Levekår

Dette temaet fokuserer på forskjellene i levekår - både før og nå. Temaet er delt opp i flere undertemaer som vil bli lansert fortløpende. De tre temaene som tar for seg bygda, byen og kysten vil ta for seg hvordan disse samfunnene har sett ut tidligere spesielt med tanke på sosiale forskjeller og hvordan levekårene var for hver gruppe. Vi vil se på utviklingen av levekårene innenfor disse områdene fram til i dag, men disse undertemaene vil ha mest fokus på det historiske aspektet. Levekår i dag vil i større grad ta for seg dagens levekår og hvilke faktorer som blir lagt til grunn for de forskjellige levekårsundersøkelsene.