Levekår

Dette temaet fokuserer på forskjellene i levekår - både før og nå. Temaet er delt opp i flere undertemaer som vil bli lansert fortløpende. De tre temaene som tar for seg bygda, byen og kysten vil ta for seg hvordan disse samfunnene har sett ut tidligere spesielt med tanke på sosiale forskjeller og hvordan levekårene var for hver gruppe. Vi vil se på utviklingen av levekårene innenfor disse områdene fram til i dag, men disse undertemaene vil ha mest fokus på det historiske aspektet. Levekår i dag vil i større grad ta for seg dagens levekår og hvilke faktorer som blir lagt til grunn for de forskjellige levekårsundersøkelsene.

Veiledning

Levekårsundersøkelsen blant innvandrere

Artikkelen Levekår for innvandrere er basert på resultatene fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra 2005/2006, publisert av Statistisk sentralbyrå i 2008. Her skal vi forklare litt hva som er bakgrunnen for å ha en slik undersøkelse, og om hvem som blir spurt.

Levekår i dag

Når vi skal jobbe med levekår, er det viktig å se at det forskjellige faktorer som gjør seg gjeldende i forhold til hvilke gruppers levekår vi studerer.

To familier, samme hus

Lærerorientering