Lov og Rett

Dette temaet handler om framveksten av det norske rettssamfunnet. Vi starter med Frostating i middelalderen og trekker linjer til vår egen tid. Temaet skal også belyse dagens domstoler; hvilke domstoler har vi og hvordan er gangen i en rettssak? Forbrytelse og straff blir også sentrale emner som belyses. Under temaet ser vi dessuten på framveksten av demokratiet, lokalt og nasjonalt.