Migrasjon

Her tar vi for oss migrasjon (flytting), immigrasjon (innvandring) og emigrasjon (utvandring) gjennom flere hundre år. Vi ser på Norge generelt og Trøndelag spesielt.