Migrasjon

Her tar vi for oss migrasjon (flytting), immigrasjon (innvandring) og emigrasjon (utvandring) gjennom flere hundre år. Vi ser på Norge generelt og Trøndelag spesielt.

Veiledning

Om Amerikabrev

Amerikabrev er en viktig kilde til utvandringen fra Norge til Amerika.