Modernisering

Modernisering er et stort og omfattende tema som handler om utviklingen fram til det moderne samfunnet vi har i dag på flere områder. Temaet tar for seg industrialisering, hamskiftet, skogbruk og fiske, urbanisering og kommunikasjon. Allle disse undertemaene tar for seg utviklingsprosesser som virker inn på hverandre. Industrialiseringa medførte utbygging av byene og bedrede kommunikasjoner. Bondesamfunnet mistet arbeidskraft noe som gjorde at primærnæringene måtte investere i bedre redskaper og maskiner for å effektivisere produksjonen. Samtidig gjorde kommunikasjonene det lettere å produsere ferskvarer for byene. Klikk deg videre til undertemaene for å lære mer om moderniseringen og se bilder som dokumenterer utviklingen.