Namsos

Namsos som by ble til på Stortinget. Den vokste opp fra noen få hus til å bli en livskraftig by i løpet av noen tiår. Trelasthandel skulle bli bærebjelken i utviklingen av Namsos og omlandet.