Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Fotnoter

Fotnoter brukes når noe i teksten skal utdypes eller du skal henvise til en kilde.

Hvordan skrive referanser?

I forbindelse med prosjektoppgaver eller lignende vil du ha behov for å referere til noe andre har skrevet eller sagt. Dette kan være både fra muntlige og skriftlige kilder, slik som bøker, artikler, intervjuer, idéer, statistikk osv.

Opphavsretten

Opphavsrett er en rett som tilhører en person som skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk. Opphavsretten reguleres gjennom et lovverk som kan variere fra land til land. I Norge må vi følge det norske lovverket slik den uttrykkes i Åndsverksloven.

Kilder(0)