Perspektiv

Historien kan forstås på mange ulike måter. Ulike historikere kan skrive om den samme hendelsen men komme fram til helt ulike resultater. Det finne flere historiske retninger, som f,eks, sosialhistorie, økonomisk historie, lokalhistorie osv. Dette er noe av det vi ønsker å fokusere på under dette temaet.