Perspektiv

Historien kan forstås på mange ulike måter. Ulike historikere kan skrive om den samme hendelsen men komme fram til helt ulike resultater. Det finne flere historiske retninger, som f,eks, sosialhistorie, økonomisk historie, lokalhistorie osv. Dette er noe av det vi ønsker å fokusere på under dette temaet.

Artikler (4) Vis nyeste Vis alle

Historie – fortiden forteller

Historie er i videste forstand alt som har foregått opp til dette øyeblikk. Men historikeren er bare interessert i den fortiden som mennesket er en del av.

Lokalhistorie

Lokalhistorien skiller seg fra rikshistorien og verdenshistorien ved at den har en lokal avgrensning, den studerer fortiden til lokalsamfunnene.

Politisk historie

Politisk historie handler om hvordan mennesker eller menneskene i et samfunn gikk fram for å skaffe seg makt, og hvordan de brukte denne makten.

Sosialhistorie

Sosialhistorie oppfattes som historien om ”vanlige folk”. Med sosialhistorien skulle de som tidligere hadde stått utenfor historieskrivingens felt gjøres synlige. Dette var f.eks. kvinner, arbeidere, etniske minoriteter.

Kilder(0)