Produksjonslandskapet

Produksjonslandskapet er den delen av landskapet hvor menneskene har tatt ut en ressurs, eller tatt det i bruk til produksjon. De fleste delene av kulturlandskapet kan vi knytte til produksjonslandskapet. Dette kan være i form av landbruk, skogbruk, gruvedrift, kraftproduksjon, industri, byoppkomst i forbindelse med distribusjon av varer osv. Veinettet, jernbane og kraftlinjer kan også knyttes til produksjonslandskapet. I dette temaet skal vi også se på endringer i produksjonslandskapet gjennom historien.