Religion og tradisjon

Religion er uttrykk for at menneskene gjennom alle tider har vært opptatt av hvor vi kommer fra, meningen med livene vi lever og hva som skjer når vi dør. De ulike religioner gir svar på disse spørsmålene. Tradisjonelt og historisk har vi som lever i norge vært knyttet til kristendommen. Dens tradisjoner er blitt en viktig del av vår identitet. Dåp og begravelse er sterke tradisjoner, som bidrar til å sette livet i perspektiv. For mange er også ekteskapsinngåelsen en viktig tradisjonsbærer.