Rettsstaten og samene

Samer, bønder og de norske myndighetene har ofte sett ulikt på hvordan man skal forvalte områdene der det tradisjonelt har vært drevet reindrift. Gjennom noen artikler og kilder forsøker vi å belyse dette i temaet.