Seksualitet

Seksualitet angår alle mennesker! Det handler ikke bare om flørting, debutalder, sex og partnerskap, men om hvordan mennesker før og nå har forholdt seg til spørsmål som seksuell omgang, barnetall eller kjønnsykdommer. Holdninger til prevensjon, abort og homofili har endret seg over tid. Bruk av prevensjon gjør at kvinner i dag får betydelig færre barn enn for 100-år siden, det bidrar til at kvinner er friskere og at de lever lengre. Holdninger til seksualitet er endret når man ser på det over tid. Sekualitet oppfattes som naturlig, men endringene får stor betydning for vår egen seksualitet.