Skole og folkeopplysning

Hvorfor skal vi se på skolehistorie? I følge læreplanen Kunnskapsløftet er sosialisering et sentralt tema, og skole representerer en viktig arena for sosialisering av barn og unge. I tillegg har skolehistorien sammenheng med kirkens utvikling, framveksten av nasjonalstaten og industrialisering. Det er også et viktig kjønnsperspektiv her. Når det gjelder folkeopplysning er dette noe som er sterkt knyttet til utviklingen av skolen, spesielt etter 1814. Da fikk Norge en representativ styreform, som gjorde at opplysning både av barn og voksne ble satt på dagsorden. Mange av de sterke bevegelsene på 1800- og 1900-tallet, som haugianerne, mållagene og avholdsbevegelsen, har sitt utgangspunkt i idéen om folkeopplysning. Opplysningstanken gjør seg stadig gjeldende - spesielt i form av institusjoner som driver med voksenopplæring.