Spesialskoler

Spesialskoler omfatter både de skolene som lå inn under abnormskoleloven og skolehjem for elever med atferdsvansker. Spesialskolene har til tider vært et ømtålelig tema. Noen av skolene som døveskolen og blindeskolen har hatt et godt rykte både i datiden og i ettertid som skoler som tok funksjonshemmingen på alvor og som ga elevene både boklig opplæring og praktisk opplæring slik at de kunne klare seg selv. Ved andre skoler, blant annet noen av åndssvakeskolene og skolehjemmene, har det blitt avslørt dårlige forhold når det gjaldt omsorg og undervisning og til dels alvorlig overgrep.