Spesialskoler

Spesialskoler omfatter både de skolene som lå inn under abnormskoleloven og skolehjem for elever med atferdsvansker. Spesialskolene har til tider vært et ømtålelig tema. Noen av skolene som døveskolen og blindeskolen har hatt et godt rykte både i datiden og i ettertid som skoler som tok funksjonshemmingen på alvor og som ga elevene både boklig opplæring og praktisk opplæring slik at de kunne klare seg selv. Ved andre skoler, blant annet noen av åndssvakeskolene og skolehjemmene, har det blitt avslørt dårlige forhold når det gjaldt omsorg og undervisning og til dels alvorlig overgrep.

Artikler (9) Vis nyeste Vis alle

Norsk Døvemuseum åpnet

Lørdag 28. mars 2009 åpnet Norsk Døvemuseum i Trondheim. Døvemuseet er et nasjonalt museum for hørselshemmedes kultur og historie.

Røstad-elev kjemper for oppreisning

I Adresseavisen den 30. september 2008 kunne vi lese om den tidligere Røstad-eleven Torbjørn Skårstad som nå kjemper for å få oppreisning og erstatning for den behandlingen han fikk da han feilaktig ble plassert på Røstad skole for evneveike i Levanger.

Stavne skole

Stavne skole ble startet som Osloveien skole som et skolehjem med undervisningstilbud til folkeskoleelever. Skolen ble drevet fram til 1986 under forskjellige navn og med forskjellige elever. Det har de siste årene blitt avdekket omsorgssvikt, psykiske og fysiske overgrep ved flere barnehjem og skolehjemsinsitusjoner i Norge, og ifølge et granskningsutvalg gjaldt det også Stavne.

Røstad skole for evneveike

Røstad offentlig skole for evneveike ble startet i 1903, og var landets tredje åndssvakeskole. Elevene ved Røstad kom fra alle fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover.

Falstad skolehjem

Falstad i Levanger kommune er nok mest kjent som fangeleir under 2. verdenskrig. Det som kanskje ikke er så kjent er at Falstad var skolehjem for gutter med atferdsvansker helt fra 1895 og fram til krigen. Fra 50-tallet var det igjen skolehjem her. Skolehjemmet hadde flere navn i etterkrigstiden, blant annet Ekne barneskole for evneveike.

Blindeskolen på flyttefot

På grunn av dårlig økonomi vedtok staten at blindeskolen skulle flyttes til Klæbu, som et midlertidig sted mens man ventet på midlene fra Thoning Owesens testament. Skolen startet opp i Klæbu i 1893, men ble der mye lenger enn forventet. Først i 1912 flyttet Den nordenfjelske blindeskolen til Dalen prestegård i Strinda.

Opprettelsen av blindeskolen i Trondheim

Den første blindeskolen nordenfjells var blindeskolen på Gløshaugen som startet med undervisning i januar 1886. Da hadde det vært blindeskole i Kristiania siden 1861, og på kontinentet hadde ble den første blindeskolen åpnet i Paris i 1784.

Abnormskoleloven

Abnormskoleloven kom i 1881 og medførte at det ble undervisningsplikt for døve, blinde og åndssvake barn. Abnormskolen hadde til hensikt å sikre de funksjonshemmede barna undervisning etter folkeskolens mål. Undervisningen skulle tilpasses funksjonshemmingen.

Skole for døve

Utover på 1700-tallet – i opplysningstida – endres synet på hva et menneske er og hva som skal være menneskets rettigheter. Flere lærde filosofer begynner å interessere seg for døve, og man oppdager at døve kan lære å kommunisere ved hjelp av forskjellige tegn.

Kilder(38)