Spor i landskapet

Dette temaet omhandler det menneskeskapte landskapet, det kalles også kulturlandskapet. Temaet skal forsøke å vise hvordan landskapet har endret seg gjennom historien, og hvilke faktorer som har vært viktige i denne prosessen. Kulturlandskapet viser også hvordan vi i dag bruker og forstår våre omgivelser. Temaet viser også hvor sterkt landskapet er knyttet til vår identitet, og ikke mist hvordan vi gjennom historien har definert våre omgivelser.