Strategisk betydning

Både de allierte og tyskerne hadde strategiske tanker og planer for Trøndelag både før og under krigen. Sammen med det nordligste Norge, spesielt Narvik hadde Trøndelag en viktig strategisk plassering i disse planene.