Ungdomstrinnet

Før fantes det ikke noen egen ungdomsskole. De fleste gikk i allmueskolen, senere folkeskolen, som var for barn og unge mellom 7 og 14-15 år, og de aller fleste sluttet i skolen da de ble konfirmert. Andre gikk i private skoler som realskolen eller katedralskolen, som før også var for barn, og fortsatte der til de eventuelt begynte på en høyere utdanning. Vi har her likevel forsøkt å samle den utviklingen og de skoleslagene som var spesielt for elever i aldersgruppen som i dag går i ungdomsskolen.