Ungdomstrinnet

Før fantes det ikke noen egen ungdomsskole. De fleste gikk i allmueskolen, senere folkeskolen, som var for barn og unge mellom 7 og 14-15 år, og de aller fleste sluttet i skolen da de ble konfirmert. Andre gikk i private skoler som realskolen eller katedralskolen, som før også var for barn, og fortsatte der til de eventuelt begynte på en høyere utdanning. Vi har her likevel forsøkt å samle den utviklingen og de skoleslagene som var spesielt for elever i aldersgruppen som i dag går i ungdomsskolen.

Veiledning

Skoleprotokoller

Skoleprotokollene kan si oss mye mer enn det vi ved første øyekast tror. Disse protokollene er et godt kildemateriale for skolehistorien. Det er også en type kilde som det er enkelt for elevene å sette seg inn og relatere seg til.