Urbanisering

Hva er urbanisering? Og hvorfor utviklet byer og tettsteder seg på bestemte steder? I dette temaet ønsker vi bl.a. å gi svar på disse spørsmålene.

Veiledning

Fortids spor i dagens by

Å se, å spørre, å skape. Et arbeidsopplegg. - Til læreren

En by i vekst

Innledning og veiledning - til læreren