Videregående skoler og yrkesutdanning

Selve navnet videregående skole er forholdsvis nytt, men ideen om videregående skoler har eksistert i lang tid. Tidligere var det å gå videre med utdanningen etter allmueskolen eller folkeskolen noe som var forbeholdt de få. Mange som tok videre utdanning hadde også gått i privat skole. De fleste avsluttet likevel skolen etter de var konfirmert og gikk rett ut i yrkeslivet - kanskje som sjømann, gårdsgutt eller tjenestepike. Etterhvert ble det et behov for mer utdanning også for de som valgte praktiske yrker, og yrkesskoler begynte å dukke opp. I dag har vi tilbud om videregående utdanning til alle, og yrkeslinjene og de studieforberedende linjene er innenfor den samme skolen. Under dette temaet skal vi ta for oss utviklingen av de videregående skolene og yrkesutdanningen. Legg merke til at noen av artiklene hører under flere temaer - dette fordi det historisk sett har vært forskjell på nivåene på skolene. Realskolen og Katedralskolen for eksempel er i dag videregående skoler, mens de tidligere var for yngre barn. Noen av yrkesutdanningene er i dag på videregående nivå, mens andre er på høgskolenivå.