Videregående skoler og yrkesutdanning

Selve navnet videregående skole er forholdsvis nytt, men ideen om videregående skoler har eksistert i lang tid. Tidligere var det å gå videre med utdanningen etter allmueskolen eller folkeskolen noe som var forbeholdt de få. Mange som tok videre utdanning hadde også gått i privat skole. De fleste avsluttet likevel skolen etter de var konfirmert og gikk rett ut i yrkeslivet - kanskje som sjømann, gårdsgutt eller tjenestepike. Etterhvert ble det et behov for mer utdanning også for de som valgte praktiske yrker, og yrkesskoler begynte å dukke opp. I dag har vi tilbud om videregående utdanning til alle, og yrkeslinjene og de studieforberedende linjene er innenfor den samme skolen. Under dette temaet skal vi ta for oss utviklingen av de videregående skolene og yrkesutdanningen. Legg merke til at noen av artiklene hører under flere temaer - dette fordi det historisk sett har vært forskjell på nivåene på skolene. Realskolen og Katedralskolen for eksempel er i dag videregående skoler, mens de tidligere var for yngre barn. Noen av yrkesutdanningene er i dag på videregående nivå, mens andre er på høgskolenivå.

Veiledning

Skole og relaterte tema

Skole og folkeopplysning er, som så mange andre temaer i historiefaget, ikke et begrenset område av faget. Det handler ikke bare om skoleutviklingen fra 1700-tallet til i dag, eller opplysningstida på 1800-tallet. Skole- og utdanningshistorien har nær sammenheng med en rekke andre temaer. Det betyr at du her kan finne stoff til oppgaver på andre tema, og kanskje andre fag også.

Skole og folkeopplysning

Power point om hvordan man kan bruke temaet og de forskjellige elementene innenfor Skole og folkeopplysning i undervisningen.

Oppgavesettene

De forskjellige oppgavene til artikler og kilder innenfor Skole og Folkeopplysning er lagt opp på forskjellig måte. Det er selvfølgelig opp til deg om du ønsker å bruke oppgavesettene slik de foreligger, om du ønsker å plukke ut noen av spørsmålene, eller om du vil lage noe eget til klassen.