Videregående skoler

Tidligere var det få som hadde mulighet til å fortsette på skolen etter folkeskolen, mens i dag går aller fleste videre etter 10. klasse og begynner på videregående skole. Alle har rett til en plass på videregående, og i dag er det stort fagtilbud som gjør at man kan velge om man vil ha en yrkesutdanning eller studiekompetanse.