Yrkesutdanning

Den typen yrkesutdanninger vi har samlet her har historisk sett vært et tilbud på noenlunde samme nivå. I dag er noen av disse utdanningene et linjetilbud i videregående skole, mens andre er på høgskolenivå. Yrkesutdanning var noe som kom sterkt på slutten av 1800-tallet og det fantes etterhvert mange små og store skoler for forskjellige yrkesutdanninger. Det var vanligere for ungdommer flest å ta en yrkesutdanning enn en mer borgerlig utdanning som realskolen eller latinskolen.