Døve og blinde

Noen er født døve eller blinde, andre blir det etter sykdom eller skader. Hvilke konsekvenser det får for den det gjelder er vanskelig å forestille seg. Det vi vet er at det i dag finnes etablerte interesseorganisasjoner som skal fungere som støtte for dem det gjelder og de pårørende. Det er også en større bevissthet i befolkningen og blant styresmaktene om at det må tilrettelegges for mange typer handikap, og at handikap ikke skal ekskludere de rammede fra samfunnslivet. Frem til for 100 år siden var det annerledes; døve og blinde ble gjemt bort og de hadde ikke muligheten til å gå på skole eller ta seg et yrke. De var avhengige av å leve på familiens nåde. Noen av Norges første døve- og blindeskoler ble etablert i Trøndelag, som et uttrykk for en endring i synet på handikappede.