Et flerkulturelt samfunn

Fra 1970-tallet opplevde Norge en økende innvandring fra ikkevestlige land. Tidligere hadde denne innvandringen tilhørt sjeldenhetene. Samfunnet fikk et større mangfold, men også nye verdikonflikter. I dette temaet vil vi forsøke å sette søkelys på disse emnene.