Et flerkulturelt samfunn

Fra 1970-tallet opplevde Norge en økende innvandring fra ikkevestlige land. Tidligere hadde denne innvandringen tilhørt sjeldenhetene. Samfunnet fikk et større mangfold, men også nye verdikonflikter. I dette temaet vil vi forsøke å sette søkelys på disse emnene.

Veiledning

Veiledning - Det flerkulturelle samfunn

Vi lever i et samfunn hvor mennesker fra ulike kulturer deltar, i større eller mindre grad. Nøkkelen til om dette "kulturelle felleskapet" skal lykkes er integrering og inkludering. Artilkene under dette temaet forsøker å belyse noen av de utfordringene vi som samfunn står ovenfor i møte med nye etniske grupper.