Forbrytelse og avstraffelse

Vi ser på forbrytelser fra senmiddelalder og frem til i dag. Tidligere var det en overhyppighet av sedelighetsforbrytelser. Dette hadde en sammenheng med kirkens sterke rolle i samfunnet. Hadde man samleie før man var gift kunne det medføre straff. Hvem som ble straffet ser vi også på, f.eks. omstreifere, hekser osv. Kildene og artiklene viser også hvordan man ble straffet.