Forebyggende arbeid

Temaet viser hvordan myndighetene og private institusjoner har drevet forebyggende arbeid, både i forhold til sykdom, spredning av smitte og livsstil.