Foto og bilder

Fra slutten av 1800-tallet kom fotoapparatet i bruk, og det ga folk mulighet til å forevige visuelle skildringer av situasjoner