Foto og bilder

Fra slutten av 1800-tallet kom fotoapparatet i bruk, og det ga folk mulighet til å forevige visuelle skildringer av situasjoner

Veiledning

Veiledning til bilder/ foto

Fotografi og bilde blir ofte forstått som et vindu eller ”kikkhull til fortiden” som man kan se ”gjennom” for å betrakte det som er fotografert. I samfunnsfag og historie blir bildene på en måte å se tilbake i historien på, man får et innblikk i hvordan det så ut i ”gamle dager” og kan dermed få en følelse av nærhet til en fortidig virkelighet og fortidige mennesker.