Foto og bilder

Fra slutten av 1800-tallet kom fotoapparatet i bruk, og det ga folk mulighet til å forevige visuelle skildringer av situasjoner

Artikler (7) Vis nyeste Vis alle

Fotografiet som historisk kilde

Fotografiet ble erklært oppfunnet i 1839 da Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) solgte patentet på en fotografisk teknikk han hadde utviklet i samarbeid med Nicéphore Niépce (1765-1833) til den franske stat.

Bildeanalyse

Bilder er ikke uskyldige. Det betyr at bilder kan tolkes på mange forskjellige måter alt etter hvilket utgangspunkt man som betrakter har i møtet med dem. Og jo mer kunnskap man skaffer seg om bildet og seersituasjonen jo bedre blir man i stand til å tolke og forstå bildet.

Bildeanalyse - et eksempel

Analysen av plakaten ”Nei” laget for Det Norske Arbeiderparti vil være todelt. Først vil det bli foretatt en generell analyse av bildet, med beskrivelse, analyse og tolkning. Deretter vil det bli sett på genren som bildet representerer og gjort rede for genrens betydning for bildets funksjon som visuelt uttrykk. I Alf Ellingsens propagandaplakat ”Nei” laget i anledning 1. mai 1936, arbeidernes dag, er det gjort bruk av fotomontasje.

Bilders retorikk

Historikere har i den senere tid for alvor fått øynene opp for bilders verdi som kilde til kunnskap om fortiden. Bilder utgjør en meddelende form for kilde som kan gi tilgang til store mengder tilsiktet og utilsiktet informasjon.

Fotografi og opplevelse

De fleste av oss fotograferer fra tid til annen. Hvorfor tar vi fotografier? Jo det kan være ting vi ønsker å minnes, øyeblikk vi ønsker å kunne hente fram og se tilbake på. Fotografier fungerer altså som personlige dokumenter for situasjoner og personer vi ønsker å bli minnet på, eller vil ha hjelp til å huske hvordan så ut.

Fotografiet som kilde til fortiden

Et fotografi er et bilde, men ikke et hvilket som helst bilde. Det er ikke tegnet eller malt av en kunstner, men skapt av lys som har passert gjennom en linse og satt spor på en sølvfilm eller blitt lagret som digitale verdier i et kamera. Så fotografiet er et bilde som skiller seg ut fra andre bilder ved at det ikke er skapt av menneskehånd.

Å beskrive opphavssituasjonen

I mange sammenhenger er det viktig å vite mest mulig om når et bilde er tatt, eller om opphavssituasjonen. For å finne ut mer om bildet kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål om bildet og rammen rundt det.

Kilder(8)