Helse

Det har vært en enorm utvikling i helseomsorgen i løpet av de siste 150 årene. I dag lever vi nærmere tre ganger så lenge som på 1600-tallet. Da hadde man endelig fått bukt med den farlige pesten, og fra midten av 1700-tallet gikk dødeligheten ned og man opplevde en stor befolkningsøkning i Norge. På denne tiden som i århundrene tidligere, tok den medisinske forståelse utgangspunkt i at sykdom kom av ubalanse i de fire kroppsvæskene. De fire grunnleggende formene for behandling var årelating, avføringsmidler, brekkmidler og hostemidler. Opplysningstiden og den vitenskapelige revolusjon endret dette synet. Men det var først rundt 1850 at man fikk et effektivt helsevesen. Legene så nå etter andre årsaker til sykdom; disse var ikke lenger bare knyttet til naturens syklus og kirkens lære. Våre oppfatninger om sykdom og helse har alltid vært nært knyttet til de samfunnsforholdene vi lever under. Kanskje man om femti år vil se på dagens medisin som primitiv? Det kan hende at også selve sykdomsforståelsen endres, slik den er forandret gjennom århundrene.