Helseinstitusjoner

Fram til ut på 1800-tallet var de offentlige sykehusene organisert under fattigvesenet. Men da løsnet båndene som hadde vært mellom fattigpleie og sykepleie. Blant annet som et resultat av de vitenskapelige gjennombruddene, skiftet sykehusene karakter fra å være oppbevaringsanstalter for fattige syke til behandlingsinstitusjoner for bredere lag av befolkningen. I 1889 var det 49 sykehus i Norge, men mellom 1909 og 1920 ble det bygget 32 nye sykehus. Det var særlig i bykommunene at de nye sykehusene kom, dette som en direkte følge av byvekst.