Framveksten av helseyrker

De første offentlig oppnevnte leger fikk man i siste halvdel av 1600-tallet. Dette var personer med en medisinsk universitetsutdanning. Det fantes også kirurger som hadde en mer håndverksmessig utdanning, de var ofte knyttet til militærvesenet. Jordmødrene kom først i slutten av 1700-tallet. De skulle erstatte de lokale hjelpekonene. Men de grunnleggende endringene i helsevesenet skjedde fra 1850 til 1912. Gjennom utvikling av faget medisin, utbygging av utdanningstilbud og institusjoner, økte antallet leger, jordmødre og sykepleiere. I løpet av bare noen tiår var store deler av befolkningen avhengig av deres tjenester.