Høgskoler og universitet

Trondheim er kjent som en kunnskapsby, men det er ikke bare i Trondheim kunnskapen sitter i Trøndelag. I Nord-Trøndelag har de hatt høyere utdanning lenge, og de institusjonene som Høgskolen i Nord-Trøndelag bygger på, er tradisjonsrike. I Sør-Trøndelag er høyere utdanning konsentrert til Trondheim, med ett universitet og to høgskoler.