Høgskoler og universitet

Trondheim er kjent som en kunnskapsby, men det er ikke bare i Trondheim kunnskapen sitter i Trøndelag. I Nord-Trøndelag har de hatt høyere utdanning lenge, og de institusjonene som Høgskolen i Nord-Trøndelag bygger på, er tradisjonsrike. I Sør-Trøndelag er høyere utdanning konsentrert til Trondheim, med ett universitet og to høgskoler.

Veiledning

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider: http://www.digitalarkivet.no

Kunnskapsinstitusjonene

Undertemaet om kunnskapsinstitusjoner handler ikke bare om utviklingen av disse institusjonene og hva de står for, men også om hva vi kan bruke de til.

Oppgaver om utdanningsstatistikk

Å øve seg i bruke statistikk for å forstå samfunnets utvikling er viktig. Statistikker kan gi oss mye informasjon som vi ikke finner i de generelle historiske oversiktene. Statistisk sentralbyrå har egne nettsider for historisk statistikk i tillegg til de mer dagsaktuelle statistikkene. I oppgavesettet om utdanningsstatistikk har vi samlet tre statistikker som sier noe om utdanningsnivå i befolkningen og forskjeller mellom kjønn og fylker.