Høgskoler og universitet

Trondheim er kjent som en kunnskapsby, men det er ikke bare i Trondheim kunnskapen sitter i Trøndelag. I Nord-Trøndelag har de hatt høyere utdanning lenge, og de institusjonene som Høgskolen i Nord-Trøndelag bygger på, er tradisjonsrike. I Sør-Trøndelag er høyere utdanning konsentrert til Trondheim, med ett universitet og to høgskoler.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble grunnlagt i 1996 etter en sammenslåing av 6 eksisterende utdanningsinstitusjoner. NTNU er Norges nest største universitet og har 53 institutter fordelt på 7 fakulteter.

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag ble etablert 1. august 1994 som en del av høgskolereformen og er en sammenslåing av åtte statlige høgskoler. HiST har i dag ca. 8000 studenter og 700 ansatte, fordelt på sju avdelinger.

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag har i dag ca. 5000 studenter og 400 ansatte og har studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Høgskolen ble opprettet i 1994 som en del av høgskolereformen, og er en sammenslutning av fire tidligere høgskoler: Høgskolen i Levanger, Innherred sykepleierhøgskole, Namdal sykepleierhøgskole og Nord-Trøndelag distriktshøgskole i Steinkjer.

Bakgrunnen for NTH

Debatten om høgare teknisk utdanning i Noreg hadde starta alt tidlig på 1800-talet, og det var mange utgreiingar og dragkampar før saka endelig vart vedtatt. I Sverige og Danmark hadde ein fått tekniske læreanstaltar allereie på 1820-talet. Ein hadde trong til teoretiske og praktiske ferdigheiter for konstruksjonsarbeid, og ein trong naturvitskaplig kunnskap.

Høgare utdanning

Med moderniseringa som skaut fart, var det større trong enn tidligare til betre kunnskap. Både i høve til landbruk, industri og anlegg vart utdanningsbehovet meir påtrengande frå midten av hundreåret.

Kilder(22)