Hva er kulturlandskap?

Kulturlandskap er landskap påvirket av mennesker. Kulturlandskapet er resultatet av samspillet mellom menneske og natur. I dette temaet skal vi se på hva kulturlandskap er, ikke minst at det er mye mer en bare det fysiske landskapet. Også våre forestillinger om landskapet prøver vi å belyse i temaet. Landskapet er også en viktig kilde i forståelsen av hvordan samfunnet har utviklet seg, sporene kan fortelle oss om tidligere generasjoners liv og arbeid.

Veiledning

Fortids spor i dagens by

Å se, å spørre, å skape. Et arbeidsopplegg. - Til læreren