Hygiene

Dette undertemaet tar for seg både den private og den offentlige siden av hygiene. Hygiene handler ikke bare om renslighet av kropp og hus, men har også en videre betydning. Dette gjelder blant annet renhold av bygninger og offentlige steder, renovasjon og kontroll av matvarer og spisesteder. I tillegg skal vi være oppmerksomme på tankene rundt ideen om sosialhygiene og arvehygiene. Tanker som var spesielt gjeldende på slutten av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet.