Hygiene

Dette undertemaet tar for seg både den private og den offentlige siden av hygiene. Hygiene handler ikke bare om renslighet av kropp og hus, men har også en videre betydning. Dette gjelder blant annet renhold av bygninger og offentlige steder, renovasjon og kontroll av matvarer og spisesteder. I tillegg skal vi være oppmerksomme på tankene rundt ideen om sosialhygiene og arvehygiene. Tanker som var spesielt gjeldende på slutten av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet.

Veiledning

Nattmannen

Nattmannen eller rakkeren som han også ble kalt var en offentlig ansatt, en nødvendighet i byen, men allikevel en som ble foraktet på det sterkeste. Selv når han døde var det vanskelig å finne noen som ville fjerne liket hans. Ved å ha omgang med nattmannen eller hans familie ble man selv utstøtt av samfunnet, nattmannsyrket var derfor svært ensomt.

Hygiene

Hygiene er et tema som kan brukes på mange måter og i flere sammenhenger i undervisningen.