Internett som kilde til kunnskap

Det er utviklet mange gode nettressurser som kan tas i bruk i undervisningen i skolen. Men man må være bevist at det er flere forutsetninger for at bruk av slike nettressurser skal lykkes i en undervisningssammenheng.