Internett som kilde til kunnskap

Det er utviklet mange gode nettressurser som kan tas i bruk i undervisningen i skolen. Men man må være bevist at det er flere forutsetninger for at bruk av slike nettressurser skal lykkes i en undervisningssammenheng.

Veiledning

Internett som kilde

For å lykkes med pedagogisk bruk av IKT må bruk av digitale verktøy og media bli en integrert del av undervisningen. Bruken må på linje med annen undervisning planlegges, og det må gis konkrete arbeidsoppgaver som skal løses. Valg av verktøy må være en del av oppgaven, for IKT er både en læringsressurs og et arbeidsverktøy.

Digital kompetanse

Digital kompetanse er en basisferdighet i Kunnskapsløftet.