Internett som kilde til kunnskap

Det er utviklet mange gode nettressurser som kan tas i bruk i undervisningen i skolen. Men man må være bevist at det er flere forutsetninger for at bruk av slike nettressurser skal lykkes i en undervisningssammenheng.

Artikler (10) Vis nyeste Vis alle

Informasjons- og digital kompetanse

Det er mye bra informasjon på Internett, og det finnes mange gode tjenester man kan ta i bruk når man søker etter informasjon. Utfordringen er å finne de riktige nettressursene for å løse oppgaven eller finne det man søker.

Digitale samlinger - tilgjengeliggjøring

De siste årene har stadig flere offentlige institusjoner digitalisert og tilgjengeliggjort deler av det materialet de har. Det kan være dokumenter, lydfiler, foto, film, statistikk, gjenstander osv. I disse samlingene finnes det objekter som elever kan bruke som utgangspunkt for læring. Kildenett.no er et læringsverktøy som samler en del av disse ressursene og setter objektene inn i en faglig sammenheng. Men noen ganger er det spennende å selv få velge ut materiale fra en samling.

Forsøk, simuleringer og praktisk arbeid

En type nettresursser er slike som åpner for at du kan gjøre ulike forsøk, simuleringer eller praktiske arbeidsoppgaver på nettet. Det kan være kalkulatorer, illustrasjoner som viser hvordan noe fungerer eller datasystemer som gjør at du kan fylle inn ulik informasjon og dermed se hvordan ulike faktorer henger sammen.

Informasjonsressurser

Informasjonsressurser er nettsider som gir oversikt over ulike tema eller fagområder. Det kan både være nettsteder som tar for seg mer overordnede tema og ressurser knyttet til et meget avgrenset tema eller fagområde.

Leksikon på nett

Etter hvert finnes det mange gode og ikke mist tilgjengelige leksikon på Internett. Noen er nettutgaver av tidligere bokverk: det betyr at det er et forlag og noen forfattere som står bak innholdet i leksikonet. I dag blir det stadig mer vanlig at man ønsker at alle skal få bidra med sin kunnskap til fellesskapets beste. Et godt kjent eksempel på dette er Wikipedia, der alle kan bidra med sin kunnskap i databasen.

Ordlister og oppslagsverk

Det finnes mange gode ordlister og oppslagsverk på Internett. Det dreier seg både om generelle leksikon, men også om spesielle oppslagsverk knyttet til et avgrenset tema. Det finnes også oppslagsverk eller søkesider knyttet til andre typer materiale, som bilder, gjenstander, fil- og lydarkiver eller dokumenter. Disse er det veldig spennende å ta i bruk i samfunnsfag og historie.

Spill, drill og enkle øvinger

Det er mange som spiller på Internett og PC etter skoletid. Men bruk av nettressurser som åpner for spill kan også være en måte å lære om et tema eller til å få trening i et språk. Det er også mulig å løse oppgaver gjennom ulike nettressurser.

Tester og oppgaver

Mange nettressurser åpner for at du kan måle dine ferdigheter ved hjelp av elektroniske tester eller oppgaver.

Veiledningsmateriell og undervisningsopplegg

Mange veiledninger og undervisningsopplegg er publisert på Internett med sikte på at andre skal kunne ta dem i bruk i sin undervisning.

Verktøy

Det blir stadig flere digitale verktøy tilgjengelig på Internett, mange av disse ligger fritt tilgjengelig for alle og kan brukes gratis. Det er ikke dumt! Noen verktøy er rettet mot å løse praktiske utfordringer som valutakalkulatoren som regner ut valutakursene, det kan være statistikkprogrammer, eller verktøy som gjør at man kan lage nettutstillinger eller egne nettsider.

Kilder(0)