Jødenes skjebne

Den 24. februar 1942 vedtok Nazi-Tyskland den "endelige løsning" på sitt jødeproblem. Da besluttet den tyske ledelsen med Hitler i spissen å tilintetgjøre alle jøder. 25.november samme år ble jødene fra Trøndelag ført til Oslo. Derfra gikk ferden videre til Auschwitz, bare noen få overlevde leiroppholdet.