Kilder og kildekritikk

Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større. Det er derfor viktig å stille spørsmål til kilden. Hvem står bak kilden? Hva er budskapet? Kan vi stole på kilden?