Krig

I dette temaet behandles krigene fra "Den store Nordiske krig", 1700-1721, til og med Den kalde krigen. Temaet beskriver både krigshandlinger, og hva krigene hadde å si for blant annet sivilbefolkning, arbeidsliv og næringsliv. Krig er en voldsom og ofte brå omveltning i et samfunn, dette forsøker vi å belyse gjennom temaet.